Bc. Jan Hájek

Master's thesis

Efektivnost nakládání s odpady v obcích

Effectiveness of municipal waste management services
Abstract:
Diplomová práce „Efektivnost nakládání s odpady v obcích“ se v první kapitole věnuje základní teoretické bázi odpadového hospodářství ČR včetně mapování a analýzy jeho současného stavu. Druhá kapitola se zabývá obecným termínem ekonomické efektivnosti a také konkrétním faktorům ovlivňujících efektivnost v odpadovém hospodářství. Dosažené poznatky jsou v praktické části práce aplikovány pomocí regresní …more
Abstract:
The first part of the submitted thesis “Effectiveness of municipal waste management services“ focusses on the theoretical basis of the waste management in the Czech Republic including the survey and analysis of its current state. The second chapter deals with the generic term of economic effectiveness and particular factors influencing the effectiveness in waste management. In the practical part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta