Bc. Alena Nedeliaková

Diplomová práce

Meziobecní spolupráce jako faktor ovlivňující výši výdajů na odpadové hospodářství obcí v ČR

Inter-municipal cooperation as a factor influencing the amount of municipal costs on waste management in the Czech Republic
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Inter-municipal cooperation as a factor influencing the amount of costs on refuse collection of local public management” is to analyze the relationship between expeditures of Czech municipalities on refuse collection and the inter-municipal collection factor. To reach the goal of this thesis, we also analyze the character of ownership of waste collection companies …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Meziobecní spolupráce jako faktor ovlivňující výši výdajů na odpadové hospodářství obcí v ČR“ je analýza a následné zhodnotenie vzťahu medzi výškou výdajov obcí na odpadové služby a medziobecnou spoluprácou ako faktorom ovplyvňujúcim účinnosť poskytovania služieb odpadového hospodárstva obcí. V práci je analyzovaná vzorka 1962 obcí zo štyroch susediacich krajov Českej republiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta