Theses 

Informační technologie a informační systémy v krizovém řízeni – Bc. Petr BARAN

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Master programme / field:
Protection of Inhabitants / Civil Emergency Readiness

Bc. Petr BARAN

Master's thesis

Informační technologie a informační systémy v krizovém řízeni

Information technology and information systems in crisis management

Abstract: Problematika krizového řízení je značně složitá. Pracuje se zde s lidmi, materiálními, finančními a dalšími prostředky. Existuje celá řada možných řešení a postupů vedoucích k požadovaným cílům: Snížit riziko vzniku nežádoucí mimořádné události / krizové situace Zmírnit následky již nastalé mimořádné události / krizové situace Efektivně zabezpečit návrat postižené oblasti či organizace do běžného "normálního" stavu. K tomu je ovšem zapotřebí velké množství nejrůznějších informací, které musí být k dispozici na správném místě a ve správném okamžiku, aby se na jejich základě řídící krizové orgány mohly kvalifikovaně a efektivně rozhodovat. Není zřejmě v silách jednoho subjektu toto množství informací získat, zpracovat a předat k využití. Proto je třeba využít možnosti moderních informačních a komunikačních technologií a způsobů řešení v podobě specializovaných informačních systémů a aplikací. Tato podpora by měla zabezpečovat možnost sběru a zpracování dat, jejich vedení, udržování s možnostmi rychlého vyhledávání, předávání a dalšího využívání. Měla by umožnit podmínky pro zpracování cílených výsledků, např. Krizové a havarijní dokumentace apod.

Abstract: Actions connected with breakdown and critical readiness and with solving extraordinary and critical situations cannot do without using information systems. It has been a matter of discussion among the security experts for several years what kind of information systems should be used or respectively what kind of demands they should fulfill. On one hand they should respect legislative regulations, on the other hand there are visions of individual resorts or other public authorities concerning their fulfilling. Similar solutions are known abroad, too. The problems of critical control information systems is solved in the Act on Crisis which says that critical control authorities shall use critical control information systems while planning critical arrangements. It also says that both newly introduced and already used critical control information systems shall meet the standards of the information systems of the public authorities and the rules of transferring informaton to the superior, subordinate and cooperative bodies of critical control, and also the standards of technical and programmatic compatibility for actions in extreme conditions.

Keywords: Civilní nouzová připravenost, Elektronický portál územních samospráv, Informační systémy krizového řízení, Informační systém pro plánování civilních zdrojů, Geografický informační systém, Hasičský záchranný sbor, Krizové řízení, Ministerstvo vnitra, Modulové řešení, Ochrana obyvatelstva, Řešení mimořádných událostí, Systém varování a vyrozuměni, Úložiště dat

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011
  • Identifier: 25306

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Hruška

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

BARAN, Petr. Informační technologie a informační systémy v krizovém řízeni. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 18:56, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz