Mgr. Kateřina Kalenská

Bakalářská práce

Zácpa - příčiny a terapie

Constipation - causes and treatment
Anotace:
Zácpa je jedna z významných zdravotních obtíží, kterou může být často problematické úspěšně léčit. Existuje velké množství příčin zácpy a mezi jednotlivými zeměmi světa jsou i rozdíly v diagnostických postupech a farmakoterapii. V bakalářské práci shrnuji dosavadní poznatky o prevalenci, příčinách a terapii zácpy. Cílem mé práce je poskytnout informace, které by měly sloužit jako základ pro následné …více
Abstract:
Constipation is one of the most important health problems, which could be difficult to treat successfully. There are a lot of causes of constipation and also differences in diagnostic approach and pharmacotherapy among particular coutries. In my bachelor work I have summarized present knowledges about the prevalence, causes and therapy of constipation. A purpose of my work is to give information, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Anna Klimová
  • Oponent: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma