Theses 

Using literature in teaching English to young learners – Bc. Adéla Schejbalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla Schejbalová

Bakalářská práce

Using literature in teaching English to young learners

Using literature in teaching English to young learners

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problémem použití autentické literatury během výuky anglického jazyka u dětí v předškolním věku. Teoretická část se zaměřuje na rozvoj gramotnosti u dané věkové skupiny a rozebírá, jakým způsobem si děti osvojují jazyk. Dále práce navrhuje aktivity vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jaké texty jsou vhodné pro předškolní děti a celkově jaké výhody přináší použití literárních textů během výuky cizího jazyka. Praktická část představuje ukázkový plán tří vyučovacích hodin, které zahrnují metodu sdíleného čtení. Cílem práce je dokázat, že metodu sdíleného čtení lze použít i během hodin anglického jazyka u dětí předškolního věku.

Abstract: The bachelor thesis deals with the problem of using authentic children’s literature in teaching English to young learners. It is concentrated on the method of shared reading within teaching a specific group of children at the preschool age. The theoretical part focuses on the level of literacy and how children acquire language. It also offers activities to promotion of children’s reading literacy, a range of texts appropriate for preschool learners and presents benefits of using literature in the language classroom. The practical part introduces three sample lesson plans which are applied during the class of shared reading. The aim of the bachelor thesis is to prove that the method of shared reading is suitable for teaching English to preschool learners.

Keywords: gramotnost, předškolní děti, literatura, výuka cizího jazyka, sdílené čtení, literacy, reading literacy, preschool children, literature, literature in the language classroom, shared reading, lesson plans

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz