Stanislav Kalup

Bakalářská práce

Návrh zlepšení hospodaření s externími zdroji u obcí mikroregionu Rozvodí

Proposal to Improvement of External Sources Management in Municipalities in the Microregion Rozvodí
Anotace:
Bakalářská práce se orientuje na návrh zlepšení hospodaření s externími zdroji u obcí mikroregionu Rozvodí. Teoretická část je věnována definování základních pojmů, které souvisí s probíranou tematikou. Praktická část je věnována jednotlivým obcím, u kterých je zpracován vývoj příjmů a výdajů za pětileté období. V další části je pozornost zaměřena na vytvoření SWOT analýzu každé obce následným vyhodnocením …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis is focused on a proposal to improvement of external sources management in municipalities in the microregion Rozvodí. The theoretical part is devoted to defining the basic concepts related to the topic being discussed. The practical part is devoted to individual municipalities where is processed the development of revenues and expenses over a five year period. In next part, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adela Poliaková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalup, Stanislav. Návrh zlepšení hospodaření s externími zdroji u obcí mikroregionu Rozvodí. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika