Bc. Kristýna Staňková

Diplomová práce

Spotřebitelské preference a plýtvání potravinami v domácnostech – komparace Česká republika a Finsko

Consumer preferences and food waste in households – comparison Czech Republic and Finland
Anotace:
Staňková, Kristýna, Bc. Spotřebitelské preference a plýtvání potravinami v domácnostech – komparace Česká republika a Finsko. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2017. Vedoucí diplomové práce Ing. Helena Lorencová, Ph.D.Diplomová práce se zabývá tématem plýtvání potravin v domácnostech na území České republiky a Finska, a zkoumá spotřebitelské …více
Abstract:
Staňková, Kristýna, Bc.: Consumer preferences and food waste in households – comparison Czech Republic and Finland. Diploma Thesis. Brno: Mendel University, Faculty of Regional Development and International Studies, 2017. Supervisor of Diploma Thesis Ing. Helena Lorencová, Ph.D.The diploma thesis deals with the topic of food waste in households in the Czech Republic and Finland and examines consumer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Lorencová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia