Estera Lukačovičová

Bakalářská práce

Získavanie a výber zamestnancov vo vybraných sektoroch

Získávání a výběr zaměstnanců ve vybraných sektorech
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat a porovnat procesy získávání a výběru zaměstnanců v konkrétně vybraných firmách. Teoretická část je věnována úvodu do problematiky, zejména rozdílu mezi ziskovým a neziskovým sektorem. Následuje popis procesů získávání a výběru pracovníků od identifikace potřeby nového pracovníka až po finální výběr a přijetí či nepřijetí některého z uchazečů. V praktické …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to analyze and compare the processes of recruiting and selecting of employees in the specific selected companies. The theoretical part is an introduction into the topic that mainly describes the differences between the profit and non-profit sector. Followed by the description of the recruitment and selection of the employees from the identifying the need of a new …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zanalyzovať a porovnať procesy získavania a výberu zamestnancov v konkrétne vybraných firmách. Teoretická časť je venovaná úvodu do problematiky, najmä rozdielu medzi ziskovým a neziskovým sektorom. Nasleduje popis procesov získavania a výberu pracovníkov od identifikácie potreby nového pracovníka až po finálny výber a prijatie či neprijatie niektorého z uchádzačov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Otakar Němec
  • Oponent: Marek Stříteský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46501