Estera Lukačovičová

Bachelor's thesis

Získavanie a výber zamestnancov vo vybraných sektoroch

Získávání a výběr zaměstnanců ve vybraných sektorech
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat a porovnat procesy získávání a výběru zaměstnanců v konkrétně vybraných firmách. Teoretická část je věnována úvodu do problematiky, zejména rozdílu mezi ziskovým a neziskovým sektorem. Následuje popis procesů získávání a výběru pracovníků od identifikace potřeby nového pracovníka až po finální výběr a přijetí či nepřijetí některého z uchazečů. V praktické …more
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to analyze and compare the processes of recruiting and selecting of employees in the specific selected companies. The theoretical part is an introduction into the topic that mainly describes the differences between the profit and non-profit sector. Followed by the description of the recruitment and selection of the employees from the identifying the need of a new …more
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zanalyzovať a porovnať procesy získavania a výberu zamestnancov v konkrétne vybraných firmách. Teoretická časť je venovaná úvodu do problematiky, najmä rozdielu medzi ziskovým a neziskovým sektorom. Nasleduje popis procesov získavania a výberu pracovníkov od identifikácie potreby nového pracovníka až po finálny výber a prijatie či neprijatie niektorého z uchádzačov …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Otakar Němec
  • Reader: Marek Stříteský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46501