Jaromír TVRDOŇ, DiS.

Bachelor's thesis

Osamělost seniorů v pobytových službách

The loneliness of seniors in residential services
Abstract:
Tato práce se zabývá osamělostí seniorů. Cílem práce bylo se pokusit odpovědět jak senioři žijící v pobytových službách, prožívají pocit osamění a samoty, popsat faktory, které mohou toto prožívání ovlivňovat. Pokusit se zjistit některé důvody pocitu osamělosti. Připravené otázky jsem kladl seniorům na své praxi v domově pro seniory. Zároveň jsem musel respektovat, že ne všichni respondenti byli ochotni …more
Abstract:
This theses engages in loneliness of seniors. The main goal was try to answer, how seniors who are living in hotel services experience feeling of loneliness and solitude, describing factors, which can affect this experiencing. I tried to find some reasons of feeling of loneliness. I prepared questions, which I put of seniors during my internship in the senior house. I had to respect, that some seniors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TVRDOŇ, Jaromír. Osamělost seniorů v pobytových službách. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Palacký University Olomouc

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Bachelor programme / field:
Social Politics and Social Work / Charitable and Social Work

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses hhda0j hhda0j/2
26. 6. 2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
26. 6. 2019
Marklová, E.
27. 6. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.