Bc. Šárka Mládková

Diplomová práce

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnance

Protection of Privacy and Personal Data of Employee
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku ochrany soukromí a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. V literární rešerši jsou definovány základní pojmy, legislativní zakotvení ochrany soukromí a osobních údajů, práva a povinnosti zúčastněných stran a v neposlední řadě sankce spojené s nedodržením povinností uložených zákonem.Vlastní práce se zabývá analýzou postupů při ochraně a zpracování osobních …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the protection of privacy and personal data in labor-law relations. The literary research is defined the basic terminology, the legislative base of the protection of privacy and personal data, the rights and obligations of the parties and, last but not least, the sanctions related to the non-compliance of the obligations imposed by the law.The original research part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta