Mgr. Ivana Bátorová

Diplomová práce

Sexuální trestné činy

Sexual Offences
Abstract:
In this thesis I am dealing with analysis of sexual offences. I am also dealing with the impact of such offences on the society as a whole. I am also analysing criminal prosecution and differences between the two legal regulations. Furthermore, I am dealing with characteristics of a sexual deviant and his/her personality and motivation to sexual (deviate) behavior. I am also defining the victims of …více
Abstract:
V tejto práci sa zaoberám rozborom sexuálnych trestných činov. Tiež sa sústreďujem na dopady takýchto trestných činov na spoločnosť ako celok. Analyzujem trestné postihy a rozdiely medzi dvoma právnymi úpravami. Okrem toho sa zaoberám vlastnosťami sexuálneho devianta a jeho/jej osobnosťou a motiváciou k sexuálnemu (deviačnému) správaniu. Taktiež definujem obete sexuálnych trestných činov a opisujem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma