Tomáš Martinovič

Bakalářská práce

OR applications in public sector

Aplikace operačního výskumu ve věřejném sektoru
Anotace:
Operační výzkum ve veřejném sektoru je zastíněn sektorem soukromým, ačkoliv řeší velké množství problémů, které mají vliv na celou populaci. I když proběhly v mnoha oblastech veřejného sektoru četné výzkumy, nebývá to často zveřejňováno. Tato práce přináší základní informace o tom, kde může být operační výzkum aplikován. Poté jsou popsány některé postupy a modelové systémy využívané pro správu energetiky …více
Abstract:
Operations research in public sector is overshadowed by business sector. However it deals with a substantial amount of problems which concern whole population. Although it is not presented so much, a lot of research was made in many areas of the public sector. This thesis provide some basic information about where the operations research can be used. Then some approaches and model system used in energy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Josef Jablonský
  • Oponent: Tereza Suchánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32568