Bc. Slavomír Budák

Diplomová práce

Management rizika v MSP

Risk management projects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá projektovým řízením a řízením specifických rizik každého projektu, a vytvořením specifického modelu řízení rizik pro individuální firmu. DP je ve své první části zaměřena na definici, strukturu rizik a postup managementu rizik projektů. Obsahem DP je řízení rizik a hodnocení rizika přijetí konkrétního projektu ve zvolené firmě. Cílem diplomové práce je nastavit ve zvolené …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the project management and management of specific risks of each project, as well as the creation of a unique risk management model for an individual company. The work, in its first part, presents the definitions, the risk structure and the risk management process of the projects. The content of this diploma thesis is the risk management and the risk assessment of the acceptance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní