Lenka VITÁSKOVÁ

Diplomová práce

Vysílání zaměstnanců v rámci EU, nejen z pohledu českého práva, ale zejména z pohledu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Posting of workers within the EU, not only from the perspective of Czech law, but especially from the perspective of the Directive 96/71/EC of the European Parliament and Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services
Anotace:
Tématem diplomové práce je Vysílání zaměstnanců v rámci EU, nejen z pohledu českého práva, ale zejména z pohledu směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Diplomová práce se ovšem nezabývá pouze předpoklady, na základě kterých lze vysílání zaměstnanců realizovat a konkrétními způsoby, jimiž lze zaměstnance k dočasnému poskytování …více
Abstract:
The theme of this thesis is Posting of workers within the EU, not only from the perspective of Czech law, but especially from the perspective of the Directive 96/71/EC of the European Parliament and Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services. The thesis does not only deal with the preconditions on the basis of which posting of workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Nataša Randlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VITÁSKOVÁ, Lenka. Vysílání zaměstnanců v rámci EU, nejen z pohledu českého práva, ale zejména z pohledu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb . Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/