Lucie GALVASOVÁ

Bakalářská práce

Zatěžující transpozice neboli gold-plating

Onerous Transposition or Gold-Plating
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá neodůvodnitelnou zatěžující transpozicí směrnic Evropské unie, zvanou gold-plating, a jejími výskyty v České republice. Práce je postavena na správném vymezení pojmu transpozice a všech jejich neodmyslitelných náležitostí, neboť právě v jejím průběhu k regulatornímu zatížení dochází. Detailní průběh transpozice je popsán v rámci českého právního prostředí. Dále se práce zaměřuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the non-justifiable onerous transposition of the European Union´s directives, called gold-plating, and it´s presence in the Czech Republic. This thesis is based on the correct definition of the term transposition and all of it´s essential requirements because, in the course of the transposition, the regulatory burden occurs. The course of the transposition process of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GALVASOVÁ, Lucie. Zatěžující transpozice neboli gold-plating. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses le26wp le26wp/2
26. 4. 2021
Složky
Soubory
Marklová, E.
27. 4. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.