Adéla Oríšková

Master's thesis

Analýza plodnosti vysokoškolsky vzdělaných žen

Analysis of fertility of university-educated women
Anotácia:
Diskuse o plodnosti vysokoškolaček, které dle různých názorů odkládají rodičovské povinnosti do vyššího věku, a tím nenaplňují mateřskou roli, opírají svá tvrzení zejména o teoretické argumenty. Práce si klade za cíl kvantifikovat plodnost vysokoškolsky vzdělaných žen v ČR na základě dostupných datových zdrojů, vč. jejich komplexního posouzení z hlediska základních požadavků na data, jako je relevance …viac
Abstract:
Discussions on the fertility of university-educated women, which, according to various opinions, postpone parental responsibilities to a higher age, and thus do not fulfil their maternal role, are based in particular on theoretical arguments. The aim of this thesis is to quantify the fertility of university-educated women in the Czech Republic based on available data sources, incl. their comprehensive …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2019
  • Vedúci: Petr Mazouch
  • Oponent: Tomáš Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78094

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika