Bc. Kryštof Kupčák

Diplomová práce

Metody pro optimalizaci procesu předzpracování biomedicínských dat

Methods for optimizing the process of pre-processing of biomedical data
Anotace:
Cílem diplomové práce je optimalizace procesu předzpracování dat klinických registrů. Práce představuje řešení složené ze tří hlavních částí. V první části je navržena struktura pro identifikaci klíčových proměnných datového souboru pomocí role proměnné. V druhé části jsou vytvořeny exportní PL/SQL procedury pro vyexportování dat klinického registru z databázového systému do statistického programu …více
Abstract:
The aim of this thesis is optimizing the process of preprocessing of clinical data. The thesis presents the solution which consists of three main parts. In the first part is designed structure for identification of key variables of data file by the variable role. In the second part are created PL/SQL procedures for export of clinical data from database to statistical program IBM SPSS Statistics. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta