Kamila Pospíšilová

Diplomová práce

Analýza a hodnocení genderových nerovností na trzích práce Evropské unie

Analysis and Evaluation of Gender Inequality in the Labor Markets in the European Union
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou genderových mzdových nerovností na trzích práce Evropské unie. Hlavním cílem práce je vyhodnotit genderové nerovnosti na trzích práce ve vybraných zemích Evropské unie pomocí deskriptivní, komparativní a regresní analýzy. První část je zaměřena na teoretická východiska genderových nerovností na trhu práce. Empirická část se zabývá shrnutím prací na téma genderové …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of gender wage inequalities in the labor markets of the European Union. The main aim of the thesis is to evaluate gender inequalities in labor markets in selected countries of the European Union by means of descriptive, comparative and regression analysis. The first part focuses on the theoretical basis of gender inequalities in the labor market. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Lenka Filipová
  • Oponent: Mariola Pytliková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava