Bc. Kristýna Robotková

Diplomová práce

Uplatnění kapalných hnojiv s dusíkem a sírou ve výživě silážní kukuřice

Effect of liquid fertilizers with nitrogen and sulfur on the yield of silage corn
Anotace:
Cílem předložené závěrečné práce, zaměřené na studium zákonitosti výživy dusíkem silážní kukuřice, je zjištění vlivu hnojení kapalnými hnojivy DAM a SAM v kombinaci s inhibitory přeměny dusíku ve vybraných termínech na její výnos a kvalitu. Pokus byl realizován formou polního maloparcelkového pokusu v lokalitě Budišov. Dusík byl aplikován v hnojivech SAM a DAM, v dávce 120 kg N.ha-1, v jednotné dávce …více
Abstract:
This master thesis is focused on study of nitrogen nutrition patterns for silage corn. The main goal is to determine the impact of combination of liquid fertilizers DAM and SAM with inhibitors of nitrogen conversion applied at selected dates on yield and quality of silage corn. The experiment was implemented in form of small field experiment near Budišov. The nitrogen was applied in SAM and DAM fertilizers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta