Theses 

Motivace k dobrovolnictví v neziskovém sektoru – Markéta KOTZUROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Markéta KOTZUROVÁ

Bakalářská práce

Motivace k dobrovolnictví v neziskovém sektoru

The motivation for volunteering in non-profit sector

Anotace: Bakalářská práce ?Motivace k dobrovolnictví v neziskovém sektoru? pojednává o motivačních faktorech ovlivňujících rozhodnutí jedince k dobrovolné činnosti. Teoretická část práce se zabývá problematikou fenoménu dobrovolnictví, historickým vývojem, právním rámcem a oblastmi v nichž se dobrovolníci angažují. Kapitola o motivaci představuje motivační faktory, teorie motivace a motivy dobrovolné činnosti. Pozornost je věnována i managementu dobrovolníků v organizaci, jejich získávání, výběru a výcviku. V neposlední řadě jsou také zmíněny nejdůležitější formy prosociálního chování, a to altruismus, empatie a afiliace. Cílem analytické části je vymezení motivačních faktorů, které vedou k rozhodnutí stát se dobrovolníkem, prostřednictvím analýzy již realizovaných výzkumů zabývající se dobrovolnictvím, které proběhly na území České republiky a Slovenska.

Abstract: This bachelor thesis entitled ?The motivation for volunteering in non-profit sector? attends to the motivational factors that trigger an individual?s decision to start volunteer work. The theoretical part deals with the phenomenon of volunteering, its historical development, legal framework and the spheres of volunteering activities. The chapter on motivation presents various motivational factors, theory of motivation and motives for volunteering. The thesis focuses on the volunteer management in an organisation, i.e. the recruitment, selection and training of volunteers. Attention is also paid to the most important forms of prosocial behaviour, such as altruism, empathy and affiliation. The aim of the analytic part is to define the motivational factors leading to the decision to become a volunteer, through the analysis of already existing surveys on volunteering, carried out in the Czech and Slovak Republic.

Klíčová slova: Dobrovolnictví, dobrovolník, motivace, motivační faktory, prosociální chování, management dobrovolníků, organizace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41782 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KOTZUROVÁ, Markéta. Motivace k dobrovolnictví v neziskovém sektoru. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 20:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz