Zuzana Kněbortová

Bakalářská práce

Teaching Grammar to Young Learners

Teaching Grammar to Young Learners
Abstract:
This bachelor thesis deals with teaching grammar to young learners. The theoretical part consists of four chapters. In the first chapter, the term ´young learner´ is explained, the targeted age group is described in details and the interrelation between young learners and the human developmental stages which learners are going through is shown. The second chapter deals with grammar, why it should be …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou gramatiky žáků mladšího školního věku. Teoretická část je složena ze čtyř kapitol. V první kapitole je definován pojem ´žák mladšího školního věku´ nejen ve vztahu k vývojové psychologii, ale též k dalším procesům, jimiž žák v této etapě povinné školní docházky prochází. Druhá kapitola je zaměřena na gramatiku. Jsou zde uvedeny důvody, proč by gramatika měla být …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kněbortová, Zuzana. Teaching Grammar to Young Learners. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická