Bc. Tomáš Svrček

Diplomová práce

Effectively Integrating Unit Testing and Code Coverage into Continuous Integration

Effectively Integrating Unit Testing and Code Coverage into Continuous Integration
Anotace:
Automatizované testování je fundamentální část procesu vývoje softwaru. Pomáhá vývojářům vyloučit základní chyby, a tím jsou ušetřeny náklady i čas na vývoj softwaru. Pomocí rychlému odhalení chyb roste kvalita vyvíjeného produktu. Diplomová práce zkoumá, jak efektivně integrovat Unit Testing a Code Coverage do Continuous Integration procesu. Hlavní myšlenka je popsána v kapitole State of the Art a …více
Abstract:
These days, automated testing is a fundamental part of the software development process. It helps the developers to avoid the basic mistakes immediately and therefore it saves the development time. Thanks to the rapid errors discovering, the quality of the developed product is increasing. This master thesis investigates how to effectively integrate Unit Testing and Code Coverage to the Continuous Integration …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Pitoňák, Ronny Kolb

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma