Tomáš Saic

Bakalářská práce

Vizualizace časoprostorových dat mimořádných událostí HZS ČR metodami GIS.

The time-space data visualization of the exttraordinary events of the HZS ČR by the GIS methods.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vizualizace časoprostorových dat na vybraných událostech HZS ČR s využitím metod tematické kartografie a GIS. Práce popisuje, jakým způsobem fungují animované mapy a jak lze tyto mapy vytvářet v produktech ESRI. Hlavním výstupem pro tuto bakalářskou práci je animovaná mapa znázorňující vybrané události HZS ČR v rámci jednotlivých krajů ČR. Další forma výstupů …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on time-space data visualizations of the extraordinary events of the HZS ČR by thematic cartography methods and GIS. It describes how the animation and the animated map work and how animated maps can be created in ESRI software. The final output of this bachelor thesis are animated maps which show the development of specific events in the regions. The next outputs are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Saic, Tomáš. Vizualizace časoprostorových dat mimořádných událostí HZS ČR metodami GIS.. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN