Bc. Kristína Gondová

Bakalářská práce

Stanovení podnikových strategických cílů

The Process of Strategic Goal Setting in a Company
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of corporate strategic goal setting in the context of strategic management. The thesis is divided into two parts. The first part presents a theoretical excursion into the field of strategic management, focusing on strategic analysis and its components. The author explains the importance of the analysis for determining the company's strategic goals and presents …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa venuje problematike stanovovania podnikových strategických cieľov v kontexte strategického riadenia. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť predstavuje teoretický exkurz do oblasti strategického riadenia, so zameraním na strategickú analýzu a jej komponenty. Autorka objasňuje význam analýzy pre určenie strategických cieľov firmy a zásady, ktorými by sa podnik mal riadiť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní