Ing. Eva Pavlechová

Master's thesis

Hypoteční zástavní listy a hypoteční úvěry

Mortgage bonds and mortgage credits
Anotácia:
Bydlení patří k nejzákladnějším lidským potřebám. V dnešní době pořízení nemovitosti na bydlení není vůbec levnou záležitostí. Proto je většina obyvatelstva nucena získat prostředky na nákup nemovitosti od hypotečních bank, a to prostřednictvím čerpání různých druhů hypotečních úvěrů. Diplomová práce pojednává o problematice hypotečních zástavních listů a hypotečních úvěrů. Cílem diplomové práce je …viac
Abstract:
Housing is a basic human necessity. These days acquiring a place to live is not inexpensive. Therefore, most people are forced to secure financing from mortgage banks in order to purchase real estate by tapping from various types of mortgage lines of credit. This diploma work examines problems related to mortgage bonds and mortgage lines of credit. The work seeks to determine how banks that offer mortgages …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedúci: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services