Marina Malyševa

Bakalářská práce

Finanční aspekty hospodaření obce Velké Popovice v kontextu financování jejího rozvoje.

FINANCIAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF THE VELKÉ POPOVICE MUNICIPALITY IN THE CONTEXT OF FINANCING ITS DEVELOPMENT
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na finanční aspekty hospodaření a rozvoje obce Velké Popovice v letech 2014 – 2018. V teoretické části se zabývá právní úpravou postavení a funkcemi obce, strategickými rozvojovými dokumenty, obecními rozpočty, druhy příjmů a výdajů rozpočtu, rozpočtovým procesem, rozhodovacími pravomocemi orgánů obce a teoriemi místních financí a regionálního a lokálního rozvoje. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on financial aspects of the economy of Velké Popovice and its development from 2014 to 2018. The theoretical part deals with the legal regulation of the position and function of the municipality, strategic development documents, budgets, types of revenue and expenditure of the budget, the budgetary process, decision-making powers of the municipal authorities and theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: Vilém Čáp
  • Oponent: Jitka Peková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77735