Theses 

Studie proveditelnosti investičního záměru; Feasibility study of the investment plan – Iveta Ryčlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku

Iveta Ryčlová

Diplomová práce

Studie proveditelnosti investičního záměru; Feasibility study of the investment plan

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti plánovaného investičního záměru a jejím cílem je vyhodnocení efektivity tohoto záměru. V teoretické části práce je obecně popsáno řízení projektů a obecný postup zpracování studie proveditelnosti. Celá teoretická část je napsána dle dostupných literárních zdrojů, které se tímto tématem zabývají. V části praktické je představena společnost a její investiční záměr. Dále je zde podle obecného postupu zpracování studie uvedeného v teoretické části zpracovaná kompletní studie proveditelnosti pro konkrétní investiční záměr a její vyhodnocení.

Abstract: This thesis is focused on elaboration of the feasibility study of the intended investment plan and its objective is to evaluate the effectiveness of this intention. In the theoretical part of the thesis the management of the project and general procedure of the elaboration of the feasibility study is generally described. The whole theoretical part is written according to the available literary sources, which deal with this theme. In the practical part the company and its investment plan is introduced. Furthermore, according to the common procedure of the study elaboration, described in the theoretical part, the complete feasibility study for the particular investment plan and its evaluation is represented.

Klíčová slova: studie proveditelnosti, investiční záměr, investice, financování, doba návratnosti, projekt, řízení projektů, feasibility study, investment plan, investment, financing, playback period, project, project management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz