Iuliia Gurina

Bachelor's thesis

Devizové operace obchodních bank s fyzickými a právnickými osobami (na příkladu konkrétní banky)

Foreign exchange transactions of commercial banks with the physical and (or) legal entities (example, of a particular bank)
Abstract:
Bachelor’s thesis demonstrates theoretical bases for currency transactions conducted by commercial banks with legal entities and individuals. The types of currency transactions, peculiarities and differences of currency transactions with individuals and legal entities are determined. Special attention is paid to the rules and regulations of currency transactions performed by commercial banks in Ukraine …more
Abstract:
Bakalářská práce odhaluje teoretické základy provedení devizových transakcí komerčními banky s právnickými a fyzickými osobami. Jsou určené druhy devizových transakcí, zvláštnosti a rozdíly devizových transakcí s fyzickými a právnickými osoby. Zvláštní pozornost věnována pravidlům a předpisům provedení devizových transakcí komerčních bank v Ukrajině. Praktická analýza transakcí v cizích měnách uskutečněná …more
 
 
Language used: Russian
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Larysa Gromozdova, PhD.
  • Reader: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS