Tomáš Michal

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Analýza zahraničních zpravodajů o školní sociální práci

Foreign school social work newsletter analysis
Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá analýzou zpravodajů o školní sociální práci (leden 2019 – květen 2020) ze serveru International Network for School Social Work. Cílem práce je zjistit, jak je zachycena školní sociální práce v zahraniční literatuře prostřednictvím odborných zpravodajů napříč různými zeměmi. Analýza zpravodajů shrnuje stav sociální práce ve více než deseti zemích světa, ale také popisuje …více
Abstract:
This thesis focuses on conent analysis of newsletters about school social work from International Network For School social Work (17 newsletters since January 2019 until May of 2020). Objective of this work was to describe the state of school social work in several countries around the world, the main contribution of this graduate thesis are summarized in its conclusion
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc