Martina Hermanová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Syndrom pomocníka u pomáhajících profesí a doporučení pro praxi

Anotace:
Anotace Absolventská práce je teoretická a zabývá se fenoménem syndromu pomocníka u pomáhajících profesí a doporučení pro praxi z hlediska prevence a léčby. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována vymezení pojmu pomáhající profese, sociální práci, osobnosti pomáhajícího, problémům pomáhajícího, paradoxům profesionálního pomáhání a také nebezpečí moci v sociální práci. V další …více
Abstract:
Annotation The graduate thesis is theoretical and deals with the phenomenon of the helper syndrome in helping professions and with the recommendations for practise in terms of prevention and treatment. The thesis is divided into three chapters. The first chapter is dedicated to defining the concept of helping professions, social work, the personality of the helper, the problems of the helper, paradoxes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Štěpánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc