Barbora SMOLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom pomocníka a studenti CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc

Helper syndrome and students of CARITAS - VOŠs and CMTF UP Olomouc
Anotace:
Bakalářská práce je prací empirickou, to znamená, že je rozdělena na část teoretickou a praktickou, a je zaměřena na problematiku syndromu pomocníka. V teoretické části je první kapitola věnována pojmu pomáhající profese, jejímu vymezení a definici. Dále je zaměřena na osobnost pomáhajícího a na rizika, které s sebou přináší pomáhající profese. Ve druhé kapitole se věnuji bližšímu vymezení sociální …více
Abstract:
The bachelor's thesis is an empirical thesis, with a theoretical and a practical part, and focuses on the issue of helper syndrome. In the theoretical part, the first chapter is devoted to the concept of a helping profession, and its definition. It also focuses on the personality of the helping and the risks that come with helping professions. The second chapter provides a closer definition of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMOLÍKOVÁ, Barbora. Syndrom pomocníka a studenti CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.