Martina Hermanová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Syndrom pomocníka u pomáhajících profesí a doporučení pro praxi

Abstract:
Anotace Absolventská práce je teoretická a zabývá se fenoménem syndromu pomocníka u pomáhajících profesí a doporučení pro praxi z hlediska prevence a léčby. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována vymezení pojmu pomáhající profese, sociální práci, osobnosti pomáhajícího, problémům pomáhajícího, paradoxům profesionálního pomáhání a také nebezpečí moci v sociální práci. V další …more
Abstract:
Annotation The graduate thesis is theoretical and deals with the phenomenon of the helper syndrome in helping professions and with the recommendations for practise in terms of prevention and treatment. The thesis is divided into three chapters. The first chapter is dedicated to defining the concept of helping professions, social work, the personality of the helper, the problems of the helper, paradoxes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Štěpánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc