Theses 

The use of "Once upon a time" in a corpus of fairy tales and in the British National Corpus – MUDr. Mária Kopecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

MUDr. Mária Kopecká

Bakalářská práce

The use of "Once upon a time" in a corpus of fairy tales and in the British National Corpus

The use of "Once upon a time" in a corpus of fairy tales and in the British National Corpus

Anotace: Text pojednáva o úvodnej fráze rozprávky: „kde bolo, tam bolo“, o výskyte a použití tejto frázy v úvodnej vete anglických rozprávok, a tiež o jej použití v inom kontexte, než je rozprávka. Pre účely analýzy boli vytvorené dva samostatné súbory, a to náhodný výber úvodných viet stopäťdesiatich šiestich anglických rozprávok a súbor všetkých záznamov tejto frázy, ktoré sa vyskytujú v Britskom národnom korpuse. Fráza bola analyzovaná z hľadiska syntaktického zapojenia vo vete, z hľadiska aktuálneho vetného členenia a významovej dynamičnosti. Výsledky práce naznačujú, že hoci fráza „kde bolo, tam bolo“ pravdepodobne nie je najčastejšou úvodnou frázou anglických rozprávok, a jej použitie v inom kontexte je rôznorodé, v oboch korpusoch sa najčastejšie vyskytuje ako príslovkové určenie času, ktoré je tematickou súčasťou daného komunikačného poľa a vytvára pozadie pre ďalší priebeh deja. Aj tento fakt môže prispievať k tomu, že je fráza všeobecne mylne považovaná za najčastejšiu úvodnú frázu anglických rozprávok.

Abstract: The present paper deals with the occurrence of the phrase “once upon a time” as an opening phrase of English fairy tales. It also covers the use of the phrase in contexts other than that of a fairy tale. For the purpose of the present paper two corpora have been built; a corpus of opening sentences of 156 randomly chosen English fairy tales and a corpus of all BNC entries of the phrase “once upon a time.” The phrase was analysed from the perspective of syntax, the functional sentence perspective and the perspective of dynamic semantic function. The outcomes of the analysis suggest that the phrase “once upon a time” probably is not the most frequent opening phrase of English fairy tales. However, in both corpora it is mostly used as an adverbial phrase of time and functions as a thematic setting. This fact might support the universally accepted erroneous conclusion that the phrase is the most common opening phrase of English fairy tales.

Keywords: once upon a time, opening phrase, English fairy tale, British National Corpus, kde bolo, tam bolo, úvodná fráza, anglická rozprávka, Britský národný korpus

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Lukl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 11:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz