Mgr. Robert Helma, Ph.D.

Disertační práce

Vliv topologie DNA na vazbu proteinu p53

Influence of DNA topology on p53 binding
Anotace:
Nádorový supresor protein p53 je hlavním regulátorem osudu buňky při odpovědi na různé druhy stresových podnětů. Mezi hlavní atributy proteinu p53 patří sekvenčně specifická a strukturně selektivní vazba na DNA. Je známo, že p53 se selektivně váže na řadu nekanonických struktur DNA (non-B DNA), jež jsou zapojeny do biologických procesů včetně regulace transkripce, translace a replikace. Předložená …více
Abstract:
Tumor suppressor p53 protein is a main regulator of cell fate in response to different types of stress insults. Sequence and structure specific modes of DNA recognition are core attributes of the p53 protein. It is known that p53 binds selectively to variety of noncanonical DNA structures (non-B DNA) which are implicated in biological processes including regulation of transcription, translation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc., prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta