Bc. Ludmila Kopecká

Diplomová práce

Správní řízení ve věcech znalců a tlumočníků

Administrative Proceedings on Experts and Interpreters
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na správní řízení na úseku znalců a tlumočníků. Cílem práce je analýza správních řízení ve věcech znalců a tlumočníků v kontextu změn, k nimž došlo od roku 2011 a 2012. Dílčím cílem je vyhodnocení zavedení přestupků znalců a tlumočníků a jejich uplatňování v praxi.
Abstract:
The thesis focuses on administrative proceedings in the field of state administration of experts and interpreters. The aim of the thesis is to analyze administrative proceeding in matters related to the expert and interpreting activities in the context of the changes that have taken place since 2011 and 2012. The partial aim is to assess he implementation of the concept of misdemeanor with respect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta