Bc. Lukáš Vaněk

Master's thesis

Finanční gramotnost - Absolvent SŠ a banka

Financial literacy - high school graduate and banks
Anotácia:
Diplomová práce nese název „Finanční gramotnost – Absolvent SŠ a banka“. Práce v úvodu popisuje bankovní systém České republiky a poté seznamuje se základními produkty, se kterými absolvent střední školy dříve či později přijde, nebo může přijít do styku. Dále popisuje aktuální přístup našeho státu k otázce výuky finanční gramotnosti na českých školách. Nedílnou a podstatnou součástí práce je dotazníkové …viac
Abstract:
The given diploma thesis is called "Financial literacy - high school graduate and banks". The beginning of the research describes the bank system of the Czech Republic, and then discusses the major problems, which a high school graduate may face sooner or later. Further the research describes the approach of the Czech Republic government to the problem of teaching financial literacy at Czech schools …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedúci: Ing. Mgr. Miroslava Černá
  • Oponent: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools