Bc. Lukáš Vaněk

Master's thesis

Finanční gramotnost - Absolvent SŠ a banka

Financial literacy - high school graduate and banks
Abstract:
Diplomová práce nese název „Finanční gramotnost – Absolvent SŠ a banka“. Práce v úvodu popisuje bankovní systém České republiky a poté seznamuje se základními produkty, se kterými absolvent střední školy dříve či později přijde, nebo může přijít do styku. Dále popisuje aktuální přístup našeho státu k otázce výuky finanční gramotnosti na českých školách. Nedílnou a podstatnou součástí práce je dotazníkové …more
Abstract:
The given diploma thesis is called "Financial literacy - high school graduate and banks". The beginning of the research describes the bank system of the Czech Republic, and then discusses the major problems, which a high school graduate may face sooner or later. Further the research describes the approach of the Czech Republic government to the problem of teaching financial literacy at Czech schools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Mgr. Miroslava Černá
  • Reader: Ing. Pavla Stejskalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools