Bc. Zuzana Viglaská

Master's thesis

Politický marketing v mezinárodních vztazích

Political Marketing in International Relations
Abstract:
Political marketing is a dominant tool for achieving political objectives. Despite the fact that it has been linked to politics from time immemorial, the term political marketing itself was first used in 1956. It is a set of theories, methods, techniques and social procedures whose aim is to convince citizens to support a particular person, a group of people or a political entity. Entities active on …more
Abstract:
Slovensky: Politický marketing je dominantným nástrojom pri dosahovaní politických cieľov. Napriek tomu, že jeho existencia je so samotnou politikou spätá už od jej prvopočiatkov, tento pojem sa prvýkrát objavil až v roku 1956. Je to súbor teórií, metód, techník a sociálnych postupov, ktoré majú za cieľ presvedčiť občanov, aby podporili človeka, skupinu alebo politický subjekt. Subjekty pôsobiace na …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Reader: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní