Bc. Yuliya Andreeva

Bachelor's thesis

Cenné papíry a jejich obraz v účetnictví bank

Securities and their Role in the Book-keeping of Banks
Abstract:
Tato práce je věnována cenným papírům, jejich oceňování a účtování zejména v bankách. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Teoretická část je tvořena prvními třemi kapitolami, čtvrtá kapitola je ryze praktického charakteru. V první části této práce je vysvětlen pojem cenný papír a dále jsou popsány základní druhy cenných papírů, nadto jsou uvedeny další pojmy, které se cenných papírů týkají. Druhá kapitola …more
Abstract:
This work is dedicated to the securities and their valuation and accounting in particular banks. The work is divided into four chapters. The theoretical part consists of the first three chapters, the fourth chapter is purely practical nature. In the first part of this work is explained the concept of security and described the basic types of securities. The second chapter describes the valuation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Alena Klumparová
  • Reader: Ing. Miluše Korbelová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management

Theses on a related topic