Mgr. Lucie Reifová

Diplomová práce

Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie v trestním řízení

Psychology and Psychiatry Expert Witnesses in Criminal Proceedings
Anotace:
Cílem této diplomové práce je objasnění postavení a úlohy soudních znalců z oboru psychologie a psychiatrie v trestním řízení (resp. v procesu dokazování), nastínění obsahu jejich činnosti a zhodnocení právní úpravy. Práce nejprve vymezuje základní pojmy dokazování, popisuje jeho průběh a poukazuje na význam forenzních věd. Dále analyzuje postavení znalců psychologů a psychiatrů v trestním řízení, …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to clarify the position and the role of psychology and psychiatry expert witnesses in criminal proceedings (in the process of proving), outline the content of their activities and assess the legal regulation. The work first defines the basic concepts of proving, describes its course and points at the importance of forensic sciences. It further analyzes the position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta