Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.

Disertační práce

Přísně utajená komunikace. Česká kinematografie a cenzura, případ Filmového studia Barrandov v letech 1962-1970.

Classified Communication, Czech Cinema and Censorship, the Case of Barrandov Film Studios between 1962-1970.
Anotace:
Disertační práce zkoumá systém cenzury v Československu v letech 1962 až 1970 na příkladu Filmového studia Barrandov. Základním cílem práce je objasnit strukturu komplikovaných vztahů mezi Československým filmem, Filmovým studiem Barrandov a reprezentanty cenzury, a to v kontextu dynamických politických, společenských či kulturních změn, které jsou pro období šedesátých let příznačné. Práce se zabývá …více
Abstract:
The thesis uses Barrandov Film Studios as an example to study censorship system in Czechoslovakia from 1962 to 1970. The main goal of the thesis is to clarify the complicated structure and relationships of Czechoslovakian Film, Barrandov Film Studios and the censorship representatives in the context of the rather dynamic political, social or cultural changes so typical for the 60s. The censorship is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Koura, Ph.D., prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta