Bc. Veronika Pospíšilová

Bakalářská práce

Územní a strategické plánování na příkladu Prostějova

Urban planning : the case of Prostejov town
Anotace:
Práce se zabývá analýzou územního a strategického plánování s důrazem na jejich vzájemnou provázanost. Oba druhy plánování jsou důležitým nástrojem rozvoje území. Územní plánování se zaměřuje především na funkční využití území, zatímco strategické plánování rozšiřuje svůj záběr také do oblasti socioekonomické. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Analýza územního a strategického …více
Abstract:
This thesis is focused on the analysis of spatial and strategic planning with an emphasis on their interdependence. Both types of planning are important instruments of territorial development. Spatial planning is focused on functional land use, while strategic planning expands its reach into the area of socio-economic. This thesis is divided into two parts: theoretical and applied. The analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta