Martin Trojan

Bakalářská práce

Green marketing

Green marketing
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je návrh green marketingové digitální komunikace e-shopu Greeneo. Teoretická část je zaměřena na specifika internetového obchodování, green marketingu a marketingové komunikace. Následně se práce věnuje vybraným komunikačním kanálům i obsahu v nich. Praktická část byla zaměřena na analýzu hlavních konkurentů a následně byl proveden výzkum na 150 respondentech. Výzkum analyzoval …více
Abstract:
The subject of the bachelor's thesis is the design of green marketing communication of the Greeneo e-commerce store. The theoretical part is focused on the specifics of e-commerce, green marketing and marketing communication. Subsequently, the work deals with selected communication channels and their content. The practical part was focused on the analysis of main competitors and a survey conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jana Švecová
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta