Theses 

Britská Východoindická společnost: akciová společnost v roli státu – Bc. Michaela Borovcová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration

Bc. Michaela Borovcová

Master's thesis

Britská Východoindická společnost: akciová společnost v roli státu

British East India Company as a government

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá především Britskou Východoindickou společností a jejím působením na indickém subkontinentu. Jsou zde popsány okolnosti jejího vzniku, její postupná expanze i zánik a převzetí jejích práv i povinností britskou Korunou. Vše je popsáno s přihlédnutím ke specifickým rysům Společnosti, zejména k jejímu monopolnímu postavení a organizaci na akciové bázi. Práce popisuje i v té době vyznávanou ekonomickou teorii – merkantilismus, na který měla Společnost nezanedbatelný vliv a přispěla k jeho transformaci z raného merkantilismu v rozvinutý. Zaměřuje se především na funkci Společnosti v roli státu a její postupné přebírání klíčových správních funkcí, zejména práva na výběr daní, z rukou indických vládců.

Abstract: This thesis deals mainly with the British East India Company and its activity on the Indian subcontinent. There are also described the circumstances of its formation, gradual expansion and dissolution and the transfer of its rights and obligations to the British crown. Everything is described with a respect to the specifics of the Company, particularly to its monopoly position and its organization based on shares. This work also describes at that time hold economic theory - mercantilism, on which the Company had a significant impact and contributed to its transformation from the early mercantilism to the developed one. It focuses primarily on the Company's role as a government and its gradual takeover of the key administrative functions, including the legal right to tax collection, from the Indian rulers.

Keywords: Britská Východoindická společnost, akciová společnost, monopol, daňová správa, funkce státu, Velká Británie, Indie, merkantilismus

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 17:41, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz