Bc. Jonáš Bambas

Bakalářská práce

Výzkum motivace občanů ČLR k environmentálně citlivému chování

Research of PRC citizens' motivation towards the environmentally sensitive behavior
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Motivace Číňanů k environmentálně šetrnému chování se pomocí metody kvalitativního výzkumu snaží popsat vztah Číňanů k životnímu prostředí a jeho ochraně. Práce se skládá z teoretického úvodu do problematiky, kde je současná situace v ČLR popsána na základě odborné literatury a z analýzy vlastního výzkumu. Výzkum pomocí utříděných úryvků z částečně strukturovaných rozhovorů …více
Abstract:
Bachelor’s thesis Motivation of Chinese to environmentally sensitive behaviour uses method of qualitative research to describe relation of Chinese to environment and its protection. Thesis consists of theoretical introduction that describes current situation in PRC based on literature and of own research. Research presents opinions of the respondents on topics: ecological behaviour, waste treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D.
  • Oponent: doc. Lucie Olivová, MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta