Bc. David Bednář, Ph.D.

Bakalářská práce

Molekulové modelování aktivity halogenalkandehalogenáz s cyklodienovými insekticidy

Molecular Modelling of Haloalkane Dehalogenase Activity with Cyclodiene Insecticides
Anotace:
Insekticidy na bázi cyklodienů, aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor či chlordan, patří mezi významné perzistentní organické polutanty rozšířené celosvětově. Enzymy halogenalkandehalogenázy štěpí mnohé chlorované perzistentní polutanty s obdobnou substrukturou a proto je možné předpokládat jejich aktivitu i s insekticidy na bázi cyklodienů. V rámci této bakalářské práce byl studován potenciál jednotlivých …více
Abstract:
Polychlorinated insecticides are significant organic pollutants. Cyclodienes, like aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor and chlordane are widely used persistent contaminants with a carcinogenic effect or toxic effect on nerve system. Haloalkane dehalogenases are enzymes cleaving a carbon-halogen bond in many similar chlorinated pollutants; therefore they can be expected to degrade also these cyclodiene …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta