Denisa Heinová

Bakalářská práce

Kontrola a dozor nad činností územních samosprávných celků

The Control and Supervision over the Regional Self-governing Units
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o kontrole a dozoru nad činností územních samosprávných celků. První část práce je věnována výkladu pojmů územní samosprávný celek, kontrola, dozor a soudní kontrola veřejné správy. Následuje rozbor problematiky týkající se obcí a krajů se zaměřením na jejich orgány, samostatnou a přenesenou působnost. V praktické části se bakalářská práce zabývá vybranými soudními rozhodnutími …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the control and supervision over the activities of the territo-rially self-governing units. The first part ipays attention to the explication of concepts like the territorially self-governing unit, control, supervision and judicial supervision over public administration. It is followed by the analysis of locality and district issues with focus on their authorities, stand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Heinová, Denisa. Kontrola a dozor nad činností územních samosprávných celků. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe