Radana HUČÍKOVÁ

Master's thesis

Etnická identita dětí z etnicky smíšených svazků

Ethnic identity of children from ethnically mixed volumes
Abstract:
Diplomová práce ?Etnická příslušnost dětí z etnicky smíšených svazků? se v teoretické části zabývá identitou jedince, jejím rozvojem, rolí rodiny při budování identity, dítětem v multietnické rodině, procesem socializace, kulturou a jejím vlivem na jedince, a procesem integrace. Prostor je věnován i části pojednávající o českém národu, jeho postoji k etnickým menšinám a také problematice menšin na …more
Abstract:
The thesis ?Ethnicity of children from ethnically mixed volumes? in the theoretical part deals with an individual's identity, its development, the role of the family in creating one´s identity, a child in a multi-ethnic family, the process of socialization, the culture and its influence on the individual person, and the process of integration. Another part of my work is dedicated to the part concerning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014
Accessible from:: 14. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUČÍKOVÁ, Radana. Etnická identita dětí z etnicky smíšených svazků. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

University of Ostrava

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work