Theses on the same topic (having an identical keyword):

identita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Etnické složení obyvatelstva SSSR: Sovětská identita versus etnická identita
 (Yevgeniya Boychenko)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ioymao// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

AGRO-KULTURA A IDENTITA V POMORAVIČÍ, Kultura, identita a udržitelný život v Pomoravičí
 (Pavla Franková)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105484 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Identita v pohybu - Proměna osobní identity jedince na základě absolvování dlouhodobého studijního zahraničního programu
 (Veronika Ozdincová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jfc9q/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

BRST symetrie a Wardova identita v QED s 't Hooftovou-Veltmanovou kalibrací
 (Martina Bártová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vjpe1/ | Fyzika / Teoretická fyzika | Theses on a related topic

Hudba a identita: Spôsob utvárania identity medzi nasledovníkmi Žiarislava
 (Michal Puchovský)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnpqm/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Proměny vizuální identity Divadla Husa na provázku mezi lety 1993–2013 aneb vizuální identita jako součást estetické výchovy
 (Kristýna Hriadelová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/san5f/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Identita, komunikace a sociální sítě
 (Jan Rigó)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxhuw/ | Filozofie / | Theses on a related topic

Rómska kultúrna identita a stredná Európa
 (Tomáš Dunko)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sl5m9/ | Filologie (čtyřleté) / Filologicko-areálová studia | Theses on a related topic

Etnická identita v dílech čínsko-amerického komiksového tvůrce Gene Luen Yanga
 (Markéta Glanzová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tz564/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)